เชิญร่วมงานครบรอบ 22 ปี สภาการหนังสือพมพ์แห่งชาติ

เชิญร่วมงานครบรอบ 22 ปี สภาการหนังสือพมพ์แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3

อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โทร 02-668-9900