เชิญร่วมเสวนาจิบน้ำชา “Bullying & Fake News ทันเกมสารพัดพิษออนไลน์สังคมไทย”

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเสวนาจิบน้ำชา ในหัวข้อ “Bullying & Fake News ทันเกมสารพัดพิษออนไลน์สังคมไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย