เลขาธิการ สภาการ นสพ. แสดงความยินดี 14 ปี นสพ.อปท.นิวส์

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายเสด็จ บุนนาค อนุกรรมการฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 14 ปี หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ โดยมีนายกำพล มหานุกูล ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบ ณ สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562