เลขาธิการสภาการ นสพ. แสดงความยินดี 23 ปี นสพ.ไทยโพสต์

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 23  ปี นสพ.ไทยโพสต์ โดยมีนายโรจน์ งามแม้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สารสู่อนาคต จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.ไทยโพสต์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562