สภาการ นสพ. แสดงความยินดี 20 ปี นสพ.โลกวันนี้

นายสวิชย์ บำรงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 20 ปี นสพ.โลกวันนี้ โดยมีนายธงชัย เปี่ยมปิติรักษ์ กรรมการบริษัท โลกวันนี้ จำกัด เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562