สภา นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2562

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2562 โดยมีนายสราวุธ วัชรพล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562