สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่แสงอรุณ มารดานายชวรงค์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่แสงอรุณ ภมรนิยม มารดานายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมีนางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และคณะ ไปร่วมงาน ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2563