สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัด ราชดำเนินสนทนา เรื่อง “มองจีนหันมามองไทย”

tja100

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัด

ราชดำเนินสนทนา  เรื่อง  “มองจีนหันมามองไทย”

ในวันพุธที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๗   เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo  น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล   ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

โดย  คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล 

tja100

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอีซีไอ กรุ๊ป จำกัด

***หมายเหตุ

จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  จาก CENTRAL STATE UNIVERSITY, EDMOND, OKLAHOMA, USA ในปี 2517

จากนั้นเข้าทำงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์เมื่อปีพ.ศ.2518 ท่านได้ร่วมบุกเบิกธุรกิจของซี.พี.ในจีน 

โดยกว่า 40 ปีกับการทำงาน ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจยานยนต์ และอุตสาหกรรม(จีน)

มีหน้าที่ดูแลธุรกิจด้านยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไปของซี.พี.ในประเทศจีน อาทิ ธุรกิจมอเตอร์ไซต์ และรถยนต์ เป็นต้น