“หมอประเวศ” ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ งาน 23 ปีสภาการฯ

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เชิญ “หมอประเวศ” ปาฐกถาพิเศษ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” งานครบรอบ 23 ปีสภาการฯ ศุกร์ที่ 3 ก.ค. 63 ขณะที่คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ จัดเวทีเสวนาออนไลน์ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบยุคโควิด-19 สื่อไทยยืนอยู่จุดไหนในสายตาประชาชน” พฤหัสที่ 21 พ.ค. 63  

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 5 / 2563  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการประชุมโดยใช้แนวทาง Social Distancing หลังจากที่ใช้การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบการจัดเตรียมงานครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ธีมงาน “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดยเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี แสดงปาฐกถาพิเศษ

ส่วนเวทีเสวนาในหัวข้อเดียวกัน วิทยากรประกอบด้วย ผู้แทนจากฝ่ายแพทย์ ได้แก่ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 (ศบค.) (อยู่ระหว่างการประสานงาน) รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมี นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าของกลุ่มงานต่างๆ โดยคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ จัดเวทีเสวนาออนไลน์ Media Forum ครั้งที่ 11 “เสรีภาพบนความรับผิดชอบยุคโควิด-19 สื่อไทยยืนอยู่จุดไหนในสายตาประชาชน” วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.15 – 16.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านเพจ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ เพจ Cofact โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พระมหานภันต์ สนติภทโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นายเมธา มาสขาว  เลขาธิการ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ผศ.ดร. มรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการ โดย น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนังสือพิพม์แห่งชาติ และผู้ร่วมก่อตั้ง Cofact.org