เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 19 ปี คม ชัด ลึก

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ นายสวิชย์ บำรงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 19 ปี คม ชัด ลึก โดยมีนายอุดร แสงอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คม ชัด ลึก มีเดีย จำกัด และนางกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563