ปธ. สภาการสื่อมวลชนฯ แสดงความยินดี 26 ปี นสพ.สยามธุรกิจ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ โดยมีนางวัชราภรณ์ เวชกุล ประธานกรรมการ บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงาน นสพ. สยามธุรกิจ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2563