สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 59 ปี นสพ.สากล

sakol

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธาน  พร้อมด้วย  นายบุตรดา  ศรีเลิศชัย  และนายสวิชย์  บำรุงสุข  อนุกรรมการ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 59 ปี  หนังสือพิมพ์สากล  เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 57