สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 40 ปี นสพ.ซิงจงเอี๋ยน

singjongaen

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  พร้อมด้วย  นายบุตรดา  ศรีเลิศชัย  และนายสวิชย์  บำรุงสุข  อนุกรรมการ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 40 ปี  หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน  เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 57