สภานสพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์กรสมาชิกใหม่ นสพ.ข่าวนคร จ.นครสวรรค์

kaonakorn

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. 2557  คุณจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธาน  พร้อมด้วย  คุณศักดิ์สิทธิ์ วิบูลย์ศิลป์โสภณ  คุณบรรหาร  บุญเขต  คุณอุบลนัดดา  สุภาวรรณ  กรรมการ

คุณบุตรดา  ศรีเลิศชัย  คุณธวัชชัย  เอี่ยมศิริรักษ์  และคุณสวิชย์  บำรุงสุข  อนุกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ

เดินทางไปพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมอบนโยบายด้านจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  หนังสือพิมพ์ข่าวนคร  จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีคุณวิวรรธน์  แพ่งสุภา  บรรณาธิการบริหาร  ให้การต้อนรับ