เชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการแข่งขันระดมสมองเชิงลึก “หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และภาคีโคแฟค ขอเชิญผู้สื่อข่าว นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าว “FACTkathon : Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic” โครงการแข่งขันระดมสมองเชิงลึก “หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม” ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) เวลา 10.00-12.00 น. จากนั้นในช่วงบ่ายขอเชิญรับฟังการเสวนานักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “การหักล้างข้อมูลเท็จในยุคโควิด บทเรียนจากเอเชีย Debunking Dis-infodemic in Asia”

โครงการ “FACTkathon” เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ จัดระดมสมองค้นคว้าเชิงลึก เพื่อนำไปสู่ต้นแบบการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพของสื่อสารมวลชน และพลเมืองดิจิทัล ในการรับมือสถานการณ์โรคระบาดของข่าวลวง ข่าวปลอม ที่ทำให้สังคมตกอยู่ในภาวะสับสนอลหม่านเช่นในปัจจุบัน

ลงทะเบียนได้ที่


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb422QC4jr8_jAlOv6imTDeoFL7LvDtSQe8AoEpflnIDGk2Q/viewform