2 สมาคมนักข่าวฯ เซ็น MOU “สภาทนายความฯ” ความช่วยเหลือด้านคดีและงานวิชาการ

วันที่ 15 ตุลาคม 25634 เวลา 10.30 น. มีพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” หรือ MOU เรื่อง การรับความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการ” ระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวว่า สภาทนายความมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการลงนามครั้งนี้กับ 2 สมาคมนักข่าวฯ ในครั้งนี้ ในการช่วยเหลือในด้านคดีความและงานด้านวิชาการให้กับสื่อมวลชน เพราะถือเป็นภารกิจของสภาทนายความในการบริการด้านกฎหมายให้กับสังคมและประชาชน

“สภาทนายความยินดีกับความร่วมมือครั้งนี้ และยินดีที่จะสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชน พร้อมกันนี้ขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวสารอย่างรอบด้าน มากกว่าความรวดเร็ว ที่อาจจะมีปัญหาได้” นายกสภาทนายความ

ด้านนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามร่วมกันครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ช่วยให้สื่อมวลชนทำงานอย่างอุ่นใจ ซึ่งหมายถึงการมีคำปรึกษาด้านกฎหมายให้กับสื่อมวลชนในการทำหน้าที่ ที่นำเสนอข่าวหลักเสรีภาพบนความรับผิดชอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้าน ปราศจากอคติ

“สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอบคุณสภาทนายความสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้มีความสัมพันธ์และกิจกรรมความร่วมมือด้านอื่นๆต่อไปในอนาคต”

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวตอนหนึ่งในฐานะสักขีพยานในการลงนามว่า ความร่วมมือร่วมกับสภาทนายความเกิดขึ้นในช่วงที่ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงมีความยินดีที่ความร่วมมือนี้ยังคงอยู่และดำเนินไปด้วยดีเสมอมา ซึ่งถือเป็นสิทธิ์หนึ่งของสื่อมวลชนที่แม้ว่าจะนำเสนอข่าวถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้านตามหลักจริยธรรมวิชาชีพแล้วก็ตาม แต่ฝ่ายที่ถูกนำเสนอข่าวก็มีสิทธิ์ในด้านกฎหมายดำเนินคดีกับสื่อมวลชนได้ เอ็มโอยูนี้จึงจะช่วยให้สื่อมวลชนมีช่องทางในการช่วยเหลือด้านคดีความ

“อย่างไรก็ตามองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน มีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ เป็นองค์กรที่กำกับดูแลสื่อมวลชน รวมทั้งสมาคมนักข่าวทั้ง 2 สมาคม ก็มีกรรมการจริยธรรม ช่วยตรวจสอบจริยธรรมของสื่อมวลชนอีกชั้นในระบบการควบคุมกันเองด้วย เพื่อกลั่นกรองเรื่องก่อนที่จะมาถึงสภาทนายความฯ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบุคคลที่ร่วมพิธีลงนามใน MOU ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายสุปัน รักเชื้อ ประธาน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและสิทธิ์สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ในส่วนของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายมงคล บางประภา นายกสมาคม นายธีรนัย จารุวัสตร์  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ  นายชำนาญ ไชยศร รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม

และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มี นายอิทธิพันธ์ บัวทอง นายทะเบียนสมาคม ในฐานะผู้แทนนายกสมาคมฯ