ปธ. สภาการสื่อมวลชนฯ แสดงความยินดี 13 ปี นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360°

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 13 ปี นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360° โดยมีนายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ และ ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล บรรณาธิการข่าว การค้า-อุตสาหกรรม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 ณ กองบรรณาธิการ บ้านเจ้าพระยา