ปธ.สภาการสื่อฯ เข้าพบ ปธ.ศาลปกครองสูงสุด

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นำคณะกรรมการฯ เข้าพบนายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการ และการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมของสื่อมวลชน ณ อาคารสำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564