เวทีเสวนานักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 19 จากข้อมูลลวงสู่โลกเสมือน : แนวทางการหาความจริงร่วม

เวทีเสวนานักคิดดิจิทัลส่งท้ายปลายปี 2564 ครั้งที่ 19
จากข้อมูลลวงสู่โลกเสมือน : แนวทางการหาความจริงร่วม
Year-End Digital Thinkers Forum #19
Beyond Misinformation to Metaverse : How to Define Reality
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-14.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : คลิิ๊กลงทะเบียน

08.30-09:00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00-09.15 น.
กล่าวเปิดงาน โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
คุณมัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม โดย
คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

09.15 -09.45 น.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ชนะการแข่งขันการระดมสมองเชิงลึก หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic
โดย ดร. พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริชเนามัน (ประเทศไทย)
รางวัลที่ 1 ทีมบอท
รางวัลที่ 2 ทีม TU Validator
รางวัลที่ 3 ทีม New Gen Next FACTkathon
รางวัลชมเชย ทีม ออนซอนออนไลน์ และทีม Friends for Facts
รางวัล Popular Vote 2 รางวัล

09.45 -10.30 น.
ปาฐกถาพิเศษ “จากข้อมูลลวงสู่โลกเสมือน : แนวทางการหาความจริงร่วม”
โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของเพจ “อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง By เจษฎ์”
ผู้ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการ โดย อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง
อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Q&A จากผู้แทนทีม
TU Validator
ออนซอนออนไลน์
Friends for Facts

10.30 -12.45 น.
เวทีเสวนานักคิดดิจิทัล
“จากข่าวลวงสู่ความฉลาดยุคดิจิทัล : มุมมองจากเยาวรุ่นถึงบูมเมอร์”
Beyond Fake News to Digital Literacy : Views From the Millennials to Boomers

คุณสุธิดา บัวคอม หัวหน้าทีมบอท
คุณไอรีณ ประสานแสง Next Gen Next FACTkathon
คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บมจ. อสมท
คุณธนภณ เรามานะชัย Trainer, Google News Initiative (GNI)
ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริชเนามัน (ประเทศไทย)
ผศ.ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษา Cofact (ประเทศไทย)
ดำเนินรายการ : คุณรณพงศ์ คำนวณทิพย์ ผู้ก่อตั้ง Media Oxygen
คุณชุติกาญจน์ สุขมงคลไชย Project Associate Centre for Humanitarian Dialogue (HD)

12.45-13.00 น.
กล่าวสรุปปิดงาน

โดย คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น และผู้ร่วมก่อตั้ง Cofact (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : คลิ๊กลงทะเบียน