ปธ.สภาการสื่อฯ พบรองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นำคณะกรรมการฯ เข้าพบนายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการจัดอบรมและสัมมนาร่วมกัน ที่สำนักงานศาลปกครอง เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2564