สภาการ นสพ. แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 23 ปี นสพ. ประชามติ จ.ตราด

pracamati tradนายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธาน  พร้อมด้วย  นายสวิชย์  บำรุงสุข  อนุกรรมการ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 23 ปี นสพ. ประชามติ จังหวัดตราด

โดยมีนายจักร์กฤชณ์  แววคล้ายหงษ์  บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา  เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ก.ย. 57