ศาลปกครองจับมือสภาการสื่อมวลชนฯ จัดสัมมนาวิชาการ “ปัญหาการกำกับดูแลกิจการวิทยุ-โทรทัศน์”

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีศาลปกครอง เรื่อง “ปัญหาการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” โดยวิทยากรประกอบด้วย นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองกลาง พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ อดีตรองเลขาธิการ กสทช. ศาสตราจารย์ พิรงรอง รามสูต นักวิชาการอิสระ นายสำราญ อิบรอฮีม นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย และนายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา ณ ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting ระบบ Live Streaming เว็บไซต์ศาลปกครองและอินทราเน็ตของสำนักงานศาลปกครอง รวมทั้ง Facebook Live ของสำนักงานศาลปกครอง เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2565