สมาคมนักข่าวฯ พร้อมด้วยสภาการ นสพ.มอบของที่ระลึกในโอกาสนำตัวแทนสื่อมวลชนบริจาคเลือด วชิรพยาบาล

IMG_6606 IMG_6621

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายคุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

พร้อมด้วยกรรมการบริหาร มอบของที่ระลึกให้น.พ.ประยุทธ์ ศิริวงษ์ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาลและนายแพทย์พลเลิศ  พันธุ์ธนากุลผู้อำนวยการ วชิรพยาบาล

ในโอกาสที่นำตัวแทนสื่อมวลชนเข้าบริจาคเลือดเพื่อฉลองครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมฯ