ปธ. สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 58 ปี นสพ.เดลินิวส์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 58 ปี นสพ.เดลินิวส์ โดยมีนางประพิณ รุจิรวงศ์ นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ และนายปารเมศ เหตระกูล กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2565 ณ อาคารสำนักงาน นสพ.เดลินิวส์