สภา นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 13 ปี นสพ. คมชัดลึก

komchartlok

 

คุณผุสดี  คีตวรนาฎ  รองประธาน  พร้อมด้วยคุณบุตรดา  ศรีเลิศชัย  อนุกรรมการ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 13 ปี

นสพ. คมชัดลึก  โดยมีคุณบรรยงค์  อินทนา  บรรณาธิการบริหาร  และคุณจักร์กฤษ  เพิ่มพูล บรรณาธิการที่ปรึกษาเครือเนชั่น  เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 57