แสดงความยินดี 51 เนชั่น กรุ๊ป

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 51 ปี เนชั่น กรุ๊ป โดยมี นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2565