สภาการสื่อมวลชนฯ จัดเวทีปาฐกถาพิเศษ “มองอนาคตประเทศไทย”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดเวทีปาฐกถาพิเศษ “มองอนาคตประเทศไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี โดยมี ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้แสดงปาฐกถา ได้แก่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2565