สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 53 ปี นสพ.ไทยนิวส์

นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว รองประธาน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีครบรอบ 53 ปี นสพ.ไทยนิวส์ โดยมีนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.ไทยนิวส์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565