สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 76 ปี นสพ.บางกอกโพสต์

นายนพปฎล รัตนพันธ์ รองเลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี นสพ.บางกอกโพสต์ โดยมีนายศูนย์รัฐ บุณยมณี บรรณาธิการ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565