เชิญร่วมรับชมเวทีเสวนา Media Forum #17 ทบทวนบทบาทองค์กรสื่อ ในการกำกับดูแลกันเอง

คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และโคแฟค (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสด เวทีเสวนา Media Forum # 17 “ทบทวนบทบาทองค์กรสื่อในการกำกับดูแลกันเอง”

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.15 น. ผ่านทาง Facebook Page สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

โดยท่านจะได้รับฟังมุมมองของ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ที่จะนำเสนอ “บทบาท กสทช.กับการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองขององค์กรสื่อ” จากนั้นจะเป็นเวทีเสวนา “ทบทวนบทบาทองค์กรสื่อในการกำกับดูแลกันเอง” โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา อุปนายกฯ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ผศ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ บรรณาธิการ The Matter และ ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ รองประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ดำเนินรายการ โดย น.ส.โสภิต หวังวิวัฒนา คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  

จากนั้นเป็นการสรุปและกล่าวปิดการเสวนา โดย น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ติดตามชมการถ่ายทอดสดที่ เพจสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ