แอมเนสตี้ เปิดรับผลงาน “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน”

กลับมาอีกครั้ง กับ “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2565!

เปิดรับผลงานในทุกประเภทตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2565

แอมเนสตี้ ประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2565 #MediaAwards2022 เปิดรับผลงานที่: https://bit.ly/3zPV1J4

เพราะสื่อมวลชน เป็นกำลังสำคัญในการนำเสนอความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในสังคม และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ แอมเนสตี้ ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนมาพบกับ รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนอีกครั้ง ประจำปี 2565 นี้ !

โดยแบ่งประเภทการประกวดดังต่อไปนี้
1.ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
2.ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์
3.ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
4.สารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)
5.ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 10นาที)
6.ภาพถ่ายในหัวข้อ “Protect the Protest” สำหรับสื่อมวลชน และหัวข้อ “Hope” สำหรับประชาชนทั่วไป

โดยการประกวดในประเภทที่ 1-4 รับเฉพาะผลงานจากสื่อมวลชนเท่านั้น ส่วนในประเภทที่ 5-6 เปิดรับผลงานทั้งจากสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในประเภทที่ 1-5 ต้องเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2565

ส่วนประเภทที่ 6 ต้องเป็นภาพถ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
เปิดรับผลงานในทุกประเภทตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2565
.
เปิดรับผลงานที่: https://bit.ly/3zPV1J4
.
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่: https://www.amnesty.or.th/special-page/media-awards-2022/
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: media@amnesty.or.th หรือ โทร. 089-922-9585