เลขาธิการ สภาการสื่อฯ เข้าพบโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมฤดี ยี่ทอง เลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ผุสดี คีตวรนาฎ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน พร้อมบรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าวและผู้สื่อข่าว เข้าพบแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำข่าวเอเปคกับ ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ปฏิบัติหน้าที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ที่ห้องประชุมกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565