ประธานสภาการสื่อฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองครบรอบ 47 ปี วันชาติลาว

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองครบรอบ 47 ปี วันชาติลาว โดยมีท่านคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ ที่สถานเอกอัคราชทูตสปป.ลาวประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา