ปธ.สภาการสื่อฯ แสดงความยินดีกับ Secretary of State กระทรวงแถลงข่าวกัมพูชา

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2565 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมาปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ แสดงความยินดีกับเอกอุดมเปญ โบนา ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหามุนีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Secretary of State (រដ្ឋលេខាធិការ) ประจำกระทรวงแถลงข่าว (Ministry of Information) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน โดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนสมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club of Cambodian Journalists: CCJ) เพิ่งจะจัด Editor’s Forum ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ “strengthening the practice of journalistic ethics in Cambodia” โดยให้ความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานจริยธรรมสื่อ และศึกษารูปแบบขององค์กรกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนด้านจริยธรรม ที่ปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 4 ประเทศที่มีองค์กรกำกับดูแลกันเองได้แก่ประเทศไทย (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ: National Press Council of Thailand) อินโดนีเซีย (สภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย: Dewan Pers) เมียนมา (สภาสื่อมวลชนเมียนมา: Myanmar Press Council) และติมอร์เลสเต (สภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต: Timor-leste Press Council) โดยทั้ง 4 องค์กรได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายสภาการสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Press Council Network-SEAPC-Net) เมื่อปี 2019

สำหรับเอกอุดมเปญ โบนา ก่อนได้รับการแต่งตั้งได้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมนักข่าวกัมพูชา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์สื่อมวลชนระหว่างไทย และกัมพูชา โดยได้นำสมาคมนักข่าวกัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 8 ในสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists: CAJ) เมื่อปี 2018 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทย โดยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists: CTJ) รับตำแหน่งประธานหมุนเวียนของ CAJ