สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สื่อมวลชนกับการเสนอข่าวสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สื่อมวลชนกับการเสนอข่าวสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เวทีเสวนา เรื่อง “ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสื่อมวลชน ในการเสนอข่าวกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” โดย

  • คุณโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
  • ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ
  • พล.ต.ต. อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค
  • คุณนพปฏล รัตนพันธ์ รองเลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
  • คุณสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ดำเนินรายการ โดย คุณดาวี  ไชยคีรี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เวทีเสวนา เรื่อง “กรอบจริยธรรมสื่อ และปัญหาจากการนำไปปฏิบัติ”

  • คุณบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  • ผศ.ดร. พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ โดย  คุณศราวุฒิ ประทุมราช คณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ติดตามรับชมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Thai PBS และ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ