คณะสื่อมวลชนกัมพูชาศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนกัมพูชาเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเรื่องกลไกกำกับดูแลกันเอง ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS โดยมีนายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านการมีส่วนร่วม และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และประธานคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ให้เกียรติต้อนรับ

โดยคณะมีกำหนดจะศึกษาดูงานในประเทศไทยระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2566 ตามโครงการศึกษาดูงานในประเทศไทยของสื่อมวลชนกัมพูชา: กรณีศึกษาการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และมูลนิธิไทย