แสดงความยินดีครบรอบ 71 ปี อสมท

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 71 ปี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมีนายผาติยุทธ ใจสว่าง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566