ผลการศึกษา บทบาทสื่อกับการป้องกันแก้ไขจากความสูญเสีย : กรณีการเสียชีวิตของหมอกระต่ายและแตงโม นิดา

คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ต้องการสำรวจปริมาณการนำเสนอข่าว / เรื่องราว ของสื่อมวลชนทางออนไลน์ ที่เป็นหน่วยการศึกษา เพื่อวิเคราะห์บทบาทสื่อกับการป้องกันแก้ไขจากความสูญเสีย : กรณีการเสียชีวิตของหมอกระต่าย และแตงโม นิดา โดยใช้เครื่องมือ ZOCIAL EYE ของ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลการศึกษาด้านล่าง
ผลกรณีศึกษาหมอกระต่าย-แตงโมนิดา (310 downloads )