วิเคราะห์ การนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย “ไมเคิล พูพาร์ต”

รายงานการศึกษา

วิเคราะห์ การนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของไมเคิล พูพาร์ต กับ แนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่อง การนำเสนอข่าว การฆ่าตัวตาย พ.ศ. 2565


เนื่องจาก ในวันที่ 16 มกราคม 2565 สื่อมวลชนนำเสนอข่าว นายมิเชล ชัยโรจน์ พูพาร์ต หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไมเคิล พูพาร์ต อดีตพระเอกดารายุค 90 อายุ 52 ปี ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพัก ด้วยสาเหตุการเสียชีวิต และด้วยความเป็นนักแสดงที่เป็นที่รู้จัก สื่อมวลชนรวมทั้งสื่อออนไลน์ จึงสนใจเสนอข่าวนี้ในช่วงที่คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ กำลังจัดทำร่างแนวปฏิบัติการรายงานข่าวการฆ่าตัวตาย เพื่อนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกอบกับ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้ทำ MOU กับ WISESIGHT (Thailand) เพื่อสนับสนุนระบบกำกับดูแลด้านจริยธรรม เมื่อมีการประกาศใช้แนวปฏิบัติของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่อง การรายงานข่าวการฆ่าตัวตาย เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565

คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ จึงเห็นควรให้มีการศึกษาวิเคราะห์การนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของไมเคิลพูพาร์ต ตามแนวปฏิบัติของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่อง การรายงานข่าวการฆ่าตัวตาย พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติฯ กับสถานการณ์จริงของเหตุการณ์ ทั้งการฆ่าตัวตายและการรายงานของสื่อมวลชน เพื่อให้ผลการศึกษาเกิดประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจทางบวกแก่สื่อในการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย อย่างยึดถือแนวปฏิบัติของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่อง การรายงานข่าว
การฆ่าตัวตาย พ.ศ. 2565

โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลการศึกษาได้ที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่าง