ข่าวสารสภาการฯ

เชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการแข่งขันระดมสมองเชิงลึก “หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ กองทุ […]

สภาการสื่อฯ จัดโครงการ “FACTkathon” นัดแถลง 22 ก.ย. เชิญ นศ.จัดทีมร่วมกิจกรรม

สภาการสื่อมวลชนฯ เตรียมแถลงข่าวโครงการระดมสมองค้นคว้าเช […]

สภาการสื่อฯ เตือนเสนอข่าวเยาวชนอาจผิดก.ม.-จริยธรรม

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เตือนสื่อระมัดระวังการเสนอข่าวเ […]

สภาการสื่อฯ ไฟเขียวข้อบังคับเรื่องร้องเรียนฉบับใหม่

สภาการสื่อมวลชนฯ ประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาเร […]

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ ไวซ์ไซท์

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ  […]

สภาการสื่อฯ ประกาศใช้ข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน

สภาการสื่อมวลชนฯ เห็นชอบร่างข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่ […]

จัดใหญ่เปิดตัว “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” 4 ก.ค.64

สภาการสื่อมวลชนฯ เตรียมจัดงานใหญ่ เปิดตัวอย่างเป็นทางกา […]

Page 2 of 212