11 ก.ค. 58 “สิทธิผู้ป่วย กับ หน้าที่ในการนำเสนอ (ข่าว-ภาพข่าว) ของสื่อ”