11.06.59 : ข่าวจังหวัดชายแดนใต้ กระทบสิทธิ และสร้างความหวาดระแวง จริงหรือ