15.07.60 : รู้ก่อน นำเสนอก่อน ละเมิดจรรยาบรรณสื่อหรือไม่