18.11.60 : 63 ปี ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ วันนี้เตรียมปรับตัวเองอย่างไร