09.12.60 : ของขวัญปีใหม่ แค่ไหนจึงจะเรียกว่าเหมาะสม