ตัวแทน 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ เข้าพบตัวแทนคณะทูตสหภาพยุโรป (EU) เพื่อหารือเรื่อง “การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีอาชญากรรม”

(13 มี.ค.58) ตัวแทน 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ อันประกอบด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นำโดย นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ 4 องค์กร วิชาชีพสื่อ ได้เข้าพบ มร.ฟรานเซสโก ซาเวรีโอ นิซีโอ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยและประธานสหภาพยุโรป และคณะทูตและอุปทูตสหภาพยุโรป (EU) อีกกว่า 15 ประเทศ เพื่อหารือเรื่อง “การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีอาชญากรรม” และยื่นจดหมายตอบกลับชี้แจงในประเด็นที่คณะทูตสหภาพยุโรปได้หารือกับตัวแทน ขององค์กรวิชาชีพสื่อไทย และมอบจดหมายแสดงความเป็นห่วงใยต่อการรายงานข่าวเกี่ยวกับเหยื่อในคดี อาชญากรรมของสื่อไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

โดยยืนยันว่า 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทสื่อที่มีความรับผิดชอบ และได้มีบทบาทที่แข็งขันในการกระตุ้นเตือนให้สื่อที่เป็นสมาชิกปฏิบัติ หน้าที่โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด เราพยายามตอกย้ำถึงความจำเป็นในการรายงานข่าวอย่างเป็นธรรม มีความสมดุล และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนตัว แต่คดีฆาตกรรมบนเกาะเต่าเป็นเครื่องเตือนใจว่ายังต้องใช้ความพยายามอีกมาก เพื่อให้สื่อทำหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริง และเห็นพ้องกับข้อสังเกตของการหารือร่วมกันเมื่อครั้งที่ผ่านมาว่าประเทศไทย มิใช่ประเทศเดียวที่ต้องเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับบทบาทของสื่อ และเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากขึ้นท่ามกลางการขยายตัวของสื่อออนไลน์ ที่ทำให้การกำกับและตรวจสอบด้านจริยธรรมมีความยากลำบากกว่าในอดีต แต่สื่อไทยก็พร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของสังคม

“จากการหารือร่วมกันระหว่างองค์

กรวิชาชีพสื่อและคณะทูตสหภาพยุโรปในวันนี้ ทางคณะทูตสหภาพยุโรป ขอบคุณสื่อมวลชนไทยและองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไทย ที่ให้ความร่วมมือและตระหนักในข้อเรียกร้องจากคณะทูตยุโรป ในการรายงานข่าวไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ของผู้ตกเป็นเหยื่อ และพร้อมกันนี้ทางสหภาพยุโรป ได้เสนอที่จะแบ่งปันประสบการณ์การทำงานของสื่อมวลชนจากกลุ่มประเทศสหภาพ ยุโรปร่วมกับสื่อมวลชนไทย”

*หมายเหตุ รายละเอียดจดหมายตามเอกสารแนบ00010002

Letter to EU (Thai)_Page_1 Letter to EU (Thai)_Page_2 Letter to EU_Page_1 Letter to EU_Page_2