เลขาธิการ สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 52 ปี บ้านเมืองออนไลน์

นายนพปฎล รัตนพันธ์ เลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 52 ปี บ้านเมืองออนไลน์ โดยมีนายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด (บ้านเมืองออนไลน์) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารสำนักงาน บ้านเมืองออนไลน์