ปธ. สภาการสื่อฯ หารือกับสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย (PDA)

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน สยามสปอร์ต และบางกอกโพสต์ ร่วมหารือเรื่องการตั้งจุดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในปั๊ม ปตท. กับสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย (PDA) นำโดยคุณพิมพ์พร บูรณ์ล้อม ที่ปรึกษา อดีตนายกสมาคม คุณธาริณี สุทธิปริญญานนท์ ที่ปรึกษา อดีตนายกสมาคม คุณประสิทธิ์ โสวรัตนพงศ์ กรรมการ ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567