กก. สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 53 ปี เนชั่น กรุ๊ป

นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนางสาวรัชฎา ปสันตา อนุกรรมการฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 53 ปี เนชั่น กรุ๊ป โดยมีนางพัชรีย์ เหลืองอุทัย ที่ปรึกษา เดอะเนชั่น เป็นผู้ให้การต้นรับ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2567