สภาการนสพ.แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 51 ปี นสพ.เดลินิวส์

597

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม เวลา 12.30 น. คุณภัทระ คำพิทักษ์ ประธาน คุณชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ และคุณสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 51 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยมี คุณประชา เหตระกูล บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์